Hírek

Nagyon magas színvonalúnak értékelte a közönség a rendezvényt

Nagyon magas színvonalúnak értékelte a közönség a rendezvényt

A Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok látógatói körében készült egy elégedettség-felmérés. A kutatás módszere a kérdőíves adatgyűjtés volt. A válaszadói bázis az aktuális évi (2022) rendezvény résztvevőit jelenti, a kérdőívek a helyszínen kerültek kitöltésre.

Az elemzés alapját egy kismintás önkitöltős felmérés adja, melyet a rendezvény résztvevői, a helyszínen töltöttek ki. A kutatás nem reprezentálja a rendezvény látogatóinak teljes halmazát, de a kitöltői bázis belső megoszlásairól közelítően jó képet adhat.

A válaszadók közel fele-fele arányban voltak nők (56 százalék), illetve férfiak (43 százalék).
A rendezvény látogatói nem alapján (%)

felmeres grafika1

 

Ugyanezt a kiegyenlítettséget tapasztalhatjuk az életkor vizsgálatakor is: összesen 6 életkori csoportban mérve a látogatókat azt tapasztaljuk, hogy a legtöbben a 45-54 éves (27 százalék) és a 25-44 évesek (27 százalék) közül vettek részt a rendezvényen, viszont nagyon hasonló arányban találunk ennél fiatalabb (18-24 évesek, 20 százalék) vagy ennél idősebb (55-64 évesek, 14 százalék) résztvevőket is. A látogatók közül kisebb arányban kerültek ki a 64 évesnél idősebbek (10 százalék), illetve elenyésző a kiskorú résztvevő.

A rendezvény látogatói korcsoport alapján (%)

felmeres grafika2

 

Iskolai végzettség alapán azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb látogató legmagasabb végzettsége az érettségi (42 százalék), a látogatók negyede viszont egyetemet (25 százalék), vagy főiskolát (21 százalék) végzett. Ennél jóval kisebb arányban válaszoltak szakmai végzettségűek (8 százalék), vagy alapfokú végzettségűek (3 százalék).

A rendezvény látogatói iskolai végzettség alapján (%)

felmeres grafika3

 

Lakóhely alapján a legtöbben vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyeiek (36 százalék), vagy Szabolcs megyeiek (31 százalék). Emellett a résztvevők további nagyjából egytizede érkezett Pest megyéből (13 százalék), illetve Hajdu megyéből (9 százalék). A fesztiválon külföldön élők is részt vettek, ők a kitöltői minta 2 százalékát teszik ki.

A RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYEK
A kutatás legfontosabb célja a rendezvénnyel kapcsolatos vélemények gyűjtése volt, illetve olyan információk felvétele, mely a résztvevők tapasztalatairól és helyi szokásairól árul el többet. Ennek alapján a következőkben ismertetjük a rendezvénnyel kapcsolatos alapvető tapasztalatokat.
A rendezvény látogatóinak nagyjából egyharmada (35 százalék) a 2022-es évben járt először a Szüreti Napokon, további 8 százalék esetében ez a második alkalom, illetve 37 százalék már többször is járt a rendezvényen. A válaszadók ötöde (20 százalék) minden évben ellátogat a rendezvényre (5. ábra).

Járt már a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok rendezvényen? (%)

felmeres grafika4

 

A rendezvényre látogatás célja igen sokrétű. A kitöltők 40 százalék válaszolt úgy, hogy kifejezetten a rendezvény miatt érkezett. A válaszadók 34 százaléka említette a borokat és a borászatokat, további 25 százalék említette a zenei programokat. A válaszadók alig ötöde (19 százalék) nyilatkozott úgy, hogy az utolsó pillanatban döntötte el azt, hogy eljön a rendezvényre, míg csupán minden tizedik kitöltő válaszolta azt, hogy a rendezvény ideje alatt épp Tokajban van/volt és csak emiatt vett részt a rendezvényen.

Milyen céllal jött a rendezvényre? (%)

felmeres grafika5

 

A rendezvényt a résztvevők több mint kétharmada (66 százalék) általánosságban nagyon magas színvonalúnak értékelte. Az 1-től 5-ig tartó skálán (ahol az 5-ös érték testesítette meg a legmagasabb színvonalat) további 26 százalék értékelte a rendezvényt 4-esre és nagyjából 7 százalék 3-asra. A 2-es és az 1-es értékeke a minta elenyésző részében fordulnak csak elő.

Milyennek ítéli meg a rendezvény színvonalát? (%)

felmeres grafika6

 

Mindezekkel párhuzamosan a válaszadók döntő többsége (94 százalék) nyilatkozott úgy, hogy jövőre is szívesen ellátogatna a rendezvényre.

Jövőre eljönne újra? (%)

felmeres grafika7

 

Az általános elégedettséghez képest nagyon hasonló eredményeket tapasztalhatunk azzal kapcsolatban, hogy a résztvevők mennyire elégedettek kifejezetten a borokkal/borászokkal kapcsolatban. Szintén a válaszadók nagyjából kétharmada értékelte a helyi borokat/borászokat úgy, hogy teljes mértékben elégedett és további 26 százalék adott 4-es értékelést, ami a második legmagasabb elégedettséget fejezte ki a kérdőívben.

Mennyire elégedett a borászatokkal? (%)

felmeres grafika8

 

A rendezvényen tartózkodásuk során a résztvevők számos szolgáltatást vettek igénybe. A válaszadók nagyjából fele vett igénybe borászattal, illetve gasztronómiával kapcsolatos szolgáltatásokat (rendre 53, illetve 49 százalék). A kitöltők 26 százaléka pedig a rendezvény ideje alatt szállodai szolgáltatásokat is igénybe vett. Kulturális programokon valamivel kevesebb mint minden tizedik válaszadó vett részt (8 százalék).

Tokajban milyen szolgáltatásokat vett igénybe itt tartózkodása alatt? (%)

felmeres grafika9

 

Főbb eredmények:

  • A rendezvény látogatói bázisa kifejezetten heterogénnek tekinthető: nagyjából megegyező arányban töltöttek ki kérdőívet nők és férfiak, illetve korcsoport szempontjából fiatalok, középkorúak és idősebbek is. A látogatók sokszínűsége iskolai végzettség alapján is változatos képet mutat.
  • A látogatók döntő többsége nagyon elégedett volt a rendezvénnyel általánosságban és kifejezetten a borászati szolgáltatásokkal kapcsolatban is. A válaszadók több mint 60 százalék nagyon magas minőségűnek ítéli meg a rendezvényt.
  • Az igénybe vett szolgáltatások tekintetében többségében a borászati, a gasztronómiai programokat részesítik előnyben és sokan szállnak meg szállodákban is.
  • Kifejezetten a borászati szolgáltatások miatt jellemzően a magasan iskolázott látogatók érkeznek Tokajba.

Kapcsolat

Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár
3910 Tokaj, Serház út 55.

Intézményvezető:
Dr. Fintor Gábor PhD

Program-koordinátor:
Fincziczki Krisztina
borászatok, kézművesek, vendéglátósok
+ 36 70 330 8734
programok.szinhaz@tokaj.hu

Rendezvényszervező:
Tóvizi Marcell
+36-30-908-6925

Műszaki vezető:
Bejó Gábor
muszak.szinhaz@tokaj.hu