Kontakt

Centrum Kultury, Biblioteka Miejska Ferenc Németi
3910 Tokaj, Serház út 55.

Kierownik:
Dr. Fintor Gábor PhD

Koordynator programu:
Fincziczki Krisztina
producenci win, rzemieślnicy, zakłady gastronomiczne
+ 36 70 330 8734
programok.szinhaz@tokaj.hu

Organizator programu:
Tóvizi Marcell
+36-30-908-6925

Kierownik techniczny:
Bejó Gábor
muszak.szinhaz@tokaj.hu